Välkommen till Botnia Parkinsonförening r.f.

Botnia Parkinsonförening rf. är en svenskspråkig förening för personer med Parkinson sjukdom och deras anhöriga. Föreningen är en del i Parkinsonförbund rf.

Botnia Parkinsonförening grundades år 1999 och omfattar hela svenska Österbotten. För närvarade finns ca 160 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att sprida information om sjukdomen samt ge en bra social samvaro. Medlemsavgiften är 12 €/person i året. Som medlem får du tidningen ”hermolla” som utkommer 4 gånger/år.

Den andra måndagen i månaden ordnas sammankomster. Kontrollera plats och tid på Anslagstavlan här nedan. Vanligtvis medverkar någon gästföreläsare. Dessutom ordnas utflykter och rehabiliteringsdagar.

Sommarmånaderna förekommer ingen verksamhet, förutom en sommarträff. Mera info. om plats och tid finns på Anslagstavlan här nedanför.

MEDLEMSANSÖKNINGS BLANKETT till Botnia Parkinsonförening r.f.

Anslagstavla

uppdaterad 14.11.)

Vi firar julfest fredagen den 29 nov. 2019 i Evangeliska Folkhögskolans matsal. Vi samlas kl. 15.00. Ingång från Korsholmsesplanaden 2.

Vi behöver din anmälan senast den 20.11. Om du inte redan är anmäld.
Gärna som sms. eller  e-post.
044 256 7353 John.    nordblad.john@gmail.com
050 341 8778 Göran.  goran.haggkvist@gmail.com

Julfestprogrammet finns HÄR

-------------------------------

Vi har bokat ett antal platser till Wasa Teaters föreställning
BOMULLSÄNGELN


lkommen.


Parkinsonförbundet i Sverige ger ut en tidning som kan läsas på nätet. Lönar sig att bekanta sig med den!  http://www.parkinsonforbundet.se