Välkommen till Botnia Parkinsonförening r.f.

Botnia Parkinsonförening rf. är en svenskspråkig förening för personer med Parkinson sjukdom och deras anhöriga. Föreningen är en del i Finlands Parkinsonförbund rf.

Botnia Parkinsonförening grundades år 1999 och omfattar hela svenska Österbotten. För närvarade finns ca 160 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att sprida information om sjukdomen samt ge en bra social samvaro. Medlemsavgiften är 12 €/person i året. Som medlem får du tidningen ”Parkinson postia” som utkommer 4 gånger/år.

Den andra måndagen i månaden ordnas sammankomster. Kontrollera plats och tid på Anslagstavlan här nedan. Vanligtvis medverkar någon gästföreläsare. Dessutom ordnas utflykter och rehabiliteringsdagar.

Sommarmånaderna förekommer ingen verksamhet, förutom en sommarträff. Mera info. om plats och tid finns på Anslagstavlan här nedanför.

MEDLEMSANSÖKNINGS BLANKETT till Botnia Parkinsonförening r.f.

Anslagstavla

(uppdaterat 12.3.2019)

Botnia Parkinsonförenings
20-årsjubileumsfest

torsdag den 11 april 2019

kl.14:00 - 17:00

i Folkhälsans hus i Korsholm

festsalen vid seniorpunkten Niklasvägen 1.

Program.

Osa senast 4.4.2019 till
nordblad.john@gmail.com eller 044 256 7353


Ps. ingen månadsträff i april.


lkommen.

Parkinson-info på svenska 

Parkinsonförbundet i Sverige ger ut en tidning som kan läsas på nätet. Lönar sig att bekanta sig med den!  http://www.parkinsonforbundet.se