Välkommen till Botnia Parkinsonförening r.f.

Botnia Parkinsonförening rf. är en svenskspråkig förening för personer med Parkinson sjukdom och deras anhöriga. Föreningen är en del i Parkinsonförbund rf.

Botnia Parkinsonförening grundades år 1999 och omfattar hela svenska Österbotten. För närvarade finns ca 160 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att sprida information om sjukdomen samt ge en bra social samvaro. Medlemsavgiften är 12 €/person i året. Som medlem får du tidningen ”hermolla” som utkommer 4 gånger/år.

Den andra måndagen i månaden ordnas sammankomster. Kontrollera plats och tid på Anslagstavlan här nedan. Vanligtvis medverkar någon gästföreläsare. Dessutom ordnas utflykter och rehabiliteringsdagar.

Sommarmånaderna förekommer ingen verksamhet, förutom en sommarträff. Mera info. om plats och tid finns på Anslagstavlan här nedanför.

MEDLEMSANSÖKNINGS BLANKETT till Botnia Parkinsonförening r.f.

Anslagstavla

uppdaterad 15.2.2020)

Föreningen har ny hemsida den öppnas HÄR.

Månadsmötet hålls denna gång som Föreningsmöte den 9 mars. Vi börjar med att lyssna på några hälsningar från Neuropoli. Sedan får vi en presentation av 2020 års styrelse samt funktionärer. På årsmötet 10.2.2020 behandlades som ett ärende ändringar i föreningens stadgar. Ärendet skall behandlas på ett extra förenings-möte en gång till och kallelsen till mötet finns här.

              ----------------------------------------------------------

Föreningens månadsmöte måndag 9.3.2020 kl 18 i T1, VCS. Andra behandlingen av förslag till stadgeändringar. Styrelsen

lkommen.

             ------------------------------------------------

 

 Parkinsonförbundet i Sverige ger ut en tidning som kan läsas på nätet. Lönar sig att bekanta sig med den!  http://www.parkinsonforbundet.se